ZBERNÉ MIESTA

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

17. Novembra 6
 064 01 Stará Ľubovňa 

www.gymsl.edu.sk

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa

Štúrová 3 
064 01 Stará Ľubovňa

www.cgsm.sk

Ľubovnianska knižnica

Letná 6 

064 01 Stará Ľubovňa

www.kniznicasl.sk

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa

Jarmočná 132

064 01 Stará Ľubovňa

www.oasl.edupage.org


Fotografie všetkých zberných miest